sourze.se

16 år och rösträtt - ingår ansvar?

Många anser att dagens 16 åringar är mogna nog att rösta vid sexton års ålder.

Kommentarer