sourze.se

Sjunkande brevförsändelser, men ökat porto

Första april 2016: Kostnaden för frimärken sänks med 50 öre. Bara för att på dagen ett år senare, höjas med samma belopp. Ändå fortsätter brevförsändelserna att minska, och i och med dyrare porto, bidrar Posten själva till att de får mindre att göra, men ta mer betalt – det gör man.

Kommentarer