sourze.se
Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU, Pressfoto

Urspårningen ett tecken på systemfel

"Den borgerliga regeringens prioriteringar är mycket märkliga. Samtidigt som Sveriges järnväg är en vital komponent i den svenska exporten står vi oss slätt i internationella jämförelser. Regeringen har burit ansvaret för järnvägen i snart åtta år och kan vara allt annat än nöjda."

Kommentarer

Foto: Flickr/Germàn Saavedra R. (CC 2.0)

Statens lösa järnvägsspår

Sveriges tätast trafikerade sträcka står praktiskt taget stilla. Folk kommer inte till jobbet och inte hem.

Kommentarer