Rapportera inlägg

Valt inlägg:

4/ Nog så sant även om det också var ett citat! Du, Lennart Asp, tillhör numera den fåtaliga skara av kommentatorer som man ens ids läsa.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?