Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Lärarlönerna borde justeras genom en differentiering, genom att en karriärmöjlighet inom läraryrket införs så att de lärare som levererar och visar resultat kan avancera lönemässigt. I en del andra fall så finns det lärare som för både sin och eleverns skull borde söka sin utkomst på annat håll.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?