Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Bizon 213 ja jag känner igen mina funderingar i denna artikel. Många av oss ateister funderar nog mera över tingenas tillkomst än troend? Vi har ju inga färdiga svar utan måste själva leta oss fram till rimligheterna i det oändligt obekanta där vi snabbt lär oss att ju mera vi studerar, desto mera inser vi hur lite människan vet .

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?