Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Brungård 228, här har du Fader vår på latin: Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur Nomen Tuum; adveniat Regnum Tuum; fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a Malo. Och här har du Fader vår på arameiska med latinska bokstäver, språket som Jesus lär ha använt: Abun d-bashmayo nithqadash shmokh tithe malkuthokh nehwe sebyonokh aykano d-bashmayo oph baro hab lan lahmo d-sunqonan yowmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano doph hnan shbaqan l-hayobayn lo talan l-nesyuno elo phaso lan men bisho metul d-dylokh hi malkutho whaylo wteshbuhto lolam olmin Amin

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?