Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Redan i inlägg 39 påpekade jag det ironiska i att ateister och kristna fundamentalister ofta gör samma antiintellektuella och bokstavliga tolkning av bibelns och kyrkans bildspråk, myter, liknelser,ritualer etc. Sunny, Bizon och Agud med flera gör sitt bästa för att illustrera min poäng.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?