Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Janne B:man måste söka brett om man vill veta någonting om kristendom eller religioner över huvud taget.O helst inte de skrifter de troende åberopar utan oberoende historiker.Då får man veta så mycket mera . O nyfikenhet kan vara en dygd vidhåller jag även om mina anhöriga i bland tycker att jag går för långt i mit grävande i böckerna: Min deckare:Återkommer om Dikten:

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?