Rapportera inlägg

Valt inlägg:

FORTS Jan Ersa ägde Nackabyn, Per Persa ägde Backabyn i By i Västra Ed. Jan Ersa, Per Persa, de höllo aldrig fred. Var havren god i Nackabyn, så slog den fel i Backabyn. Då blev Per Persa vred, då svor i mjugg Per Persa, då gren och flen Jan Ersa, så mun gick halvt ur led. Var klövern grann i Backabyn, så var den klen i Nackabyn, där växte blomst och bär. Då gren och flen Per Persa, då hyttade Jan Ersa med näven bortåt Per. JA VEM SKREV edessa underbara rader

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?