sourze.se

Magnus Stenbocks extrema åsikter

Har någon egentligen läst "Tankar och synpunkter i några av tidens frågor"?

Greve Magnus Stenbock på Herrborum har länge varit medias favorit och tycks ha blivit en kultfigur. Han beskrivs som allmänbildad och charmigt konservativ. Det faktum att Stenbock, som alltid skulle tituleras greven, verkade leva i ett annat århundrade anfördes som förklaring till hans otidsenliga åsikter om könsroller. Samtidigt har man lyft fram hans intresse för buddhism, naturfrågor och konst.

Efter Stenbocks bortgång tidigare i år har han hyllats i pressen. Så här skriver Dagens Nyheter: "Stenbock gav 1961 ut boken Tankar och synpunkter, där han bland annat utvecklar originella åsikter om konst, musik, litteratur, historia, kultur, politik och livsfilosofi. Han har kallats ärkereaktionär och konservativ - men också en stark personlighet, fritänkare och naturälskare."

I Östgötacorrespondenten står att läsa: I sin bok…kritiserade han miljöförstöringen årtionden innan problemet snappades upp av medier och allmänhet. Samtidigt kunde han ibland uppröra med kontroversiella åsikter som den om hemmafruns förträfflighet." Den konservative bloggaren Jakob E:son Söderbaum kd skriver: "Det som framför allt gör hans bok läsvärd är att den utgör ett massivt generalangrepp mot modernismen och det politiserade samhället utifrån en komplett världsbild och verklighetsuppfattning där dessa frön verkligen aldrig någonsin har kunnat slå rot."

Den fråga man kan ställa sig är om någon av dessa verkligen läst Stenbocks bok "Tankar och synpunkter i några av dagens viktiga frågor" som kommit ut i olika upplagor sedan 1961. Där kan man läsa att greven ville återinföra att ståndssamhälle, med arbetarklassen som ett nytt stånd. Arbetarklassen hade tagit makten med tarvliga metoder, och tedde sig i samtiden som en härskarklass, men utan den uppfattning om sina skyldigheter gentemot de övriga stånden som en härskarklass bör ha.

Vidare menade greven att egenskaper går i arv, vilket borde medföra att även yrken borde gå i arv, samt att föräldrarnas bostadsort borde vara bestämmande för barnens. Men greven har även rasistiska åsikter i det han menar att varje ras har sina egenskaper, och att rasblandning är fördärvligt. En avkomma från två personer av olika raser blir ofta sämre kvalitativt. Här hänvisar han till den i sammanhanget väl- eller kanske snarare ökände rasbiologen Herman Lundborg som vetenskaplig auktoritet.

Samma resonemang återfinns i 1974 års upplaga av boken. Här propagerar greven även för en sund fosterlandskärlek: "Att en nation håller på sina nationella minnen, sin historia, sina nationella högtidsdagar, samt de värdefullaste av sina gamla traditioner, sedvänjor och bruk, behöver inte verka störande på någon. Sund fosterlandskärlek och stolthet över nationella traditioner behöver inte hindra varm personlig tillgivenhet för människor av andra folk eller raser. Ej heller behöver en sund nationalkänsla verka inskränkande på en allomfattande människokärlek." s. 351 f.

Mindre tolerant skriver greven i följande passus: "Invandringen av mindervärdiga folkelement måste hejdas innan situationen blir ohållbar. Dessa folkelement hava gjort utomordentliga insatser då det gäller rekordsiffrorna i brottsstatistiken. Ur rassynpunkt äro de också ödesdigra…De främlingar som överväga att återvända till sina hemländer böra uppmuntras därtill." s. 328.

Greven argumenterar även för att monarkin borde förstärkas, att monarken får större befogenheter än vad som avses i den nya grundlagen, och menar att få svenskar är av annan mening. I 1985 års upplaga står att läsa "Genom hela naturen går principen om högre och lägre väsen. Människan är högre utvecklad än apan, germanen än australnegern…"citat i Nilsson, s. 177.

Enligt Tidskriften Expo var Magnus Stenbock nysvensk, alltså medlem i den fascistiska organisationen Nysvenska Rörelsen. Han var även aktiv i 30-novemberföreningen i Lund. En fattig svetsare med samma åsikter och politiska engagemang som Magnus Stenbock hade genast stämplats som rasist och högerextremist. Ska vi göra ett undantag för en rik greve med intressant livsstil?

Källor

Aronsson, Torbjörn 2006. Vänstervåg och kungadyrkan - firandet av Karl XII i Lund 1965-1979. Del 1. 1965-67 www.karlxii.se/?p107

Dagens Nyheter 2007-05-04 www.dn.se/DNet/jsp/polypoly.jsp?d147&a646526

Nilsson, Karl N. Alvar 2000. Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet.

SNF: Extremhögerns gubbmaffia 2003. Tidskriften Expo nr. 1/1997 uppdaterad 2003-10-11 Länk: expo.se

Stenbock, Magnus 1961. Tankar och synpunkter i några av tidens frågor. 1:a uppl..

Stenbock, Magnus 1974. Tankar och synpunkter i några av tidens frågor. 2:a uppl..

Söderbaum, Jakob E:son 2007. Greve Magnus Stenbock död. Länk: jesoderbaum.wordpress.com

Östgöta Correspondenten 2007-05-04 Länk: archive.corren.se
Om författaren

Författare:
Torbjörn Aronsson

Om artikeln

Publicerad: 19 aug 2007 17:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: