sourze.se

Förenklad samhällsstruktur

Vill vi verkligen uppleva uppbyggnaden av enklare och bättre samhällen, med avsevärt lägre levnadskostnader för var och en, så är det rimligen som konsumenter som vi bör agera.

Att som dagens konsumenter enbart handla och agera var för sig, skapar knappast det samhälle som de flesta av oss helst av allt vill uppleva. Konsumenterna bör organisera sig för att i samverkan teknikupphandla den samhällsstruktur som de är bäst betjänta av som konsumenter och brukare.

Citat: "...Samhället är vår konstruktion, det är en artefakt, och samhällsvetenskapen är därför en vetenskap om artefakter...
...Samhällsvetenskapens intresse är att bygga ett bättre samhälle. Men för att kunna göra detta måste man lära sig såväl vilken teknik som finns att tillgå och vilken teknik som är möjlig, som hur det samhälle ser ut som byggs med denna teknik. Detta kan samhällsvetenskapen endast göra i samarbete med ingenjörsvetenskaperna...
...Vi är inga vidare framtidsarkeologer och vi övar oss inte särskilt mycket i den genren. Men på samma sätt som arkeologer beskriver samhällen med utgångspunkt i kvarlämnade artefakter, kan vi beskriva samhällen med utgångspunkt i mer eller mindre fiktiva artefakter - och tvärtom - identifiera de artefakter som skulle kunna förverkliga ett önskat samhälle..."
Länk: nita.uu.se

Under förra seklet bildade arbetarna fackföreningar för att förhandla med arbetsgivarna. På motsvarande sätt bör konsumenterna bilda gemensamma organisationer som försöker förhandla med företag och leverantörer. Förra seklets konsumentkooperativ försökte kombinera rollen som ombud för konsumenterna, samtidigt som de försökte vara verksamma som producenter och distributörer. Ganska snart ledde dessa dubbla roller till att leverantörsrollen prioriterades allt mer och mer, och detsamma gäller i stort för bondekooperativen.

Avtal och förhandlingar mellan oberoende parter, där det finns praktiska möjligheter att helt fritt byta förhandlingspart, bör rimligen ha större förutsättningar att fungera bättre i det långa loppet. Konsumenterna bör alltså bilda gemensamma organisationer som förhandlar med samarbetsvilliga företag. Svårigheten är naturligtvis hur man skall kunna förmå miljontals konsumenter att organisera sig. Att använda Internet som forum bör kanske i så fall vara en möjlighet. På Internet finns ju redan embryon till en snarlik verksamhet. Exempelvis på:
Länk: koparnasmarknad.se

Men för att verkligen försöka öka effektiviteten så bör man väl gå betydligt längre. Förhandlingarna bör rimligen starta som teknikupphandlingar i konstruktions- och tillverkningsledet, och kanske då med olika typer av avropsavtal. Om man som strategiskt typexempel väljer t.ex. barnvagnar så kan det gissningsvis väcka ett bredare intresse, som från början engagerar så många medlemmar som möjligt. Jag tänker då på att kanske föräldrar, mor- och farföräldrar och fastrar, mostrar m.fl. kan bli engagerade och anmäla sig som medlemmar.

En modern barnvagn består av en stomme av metallrör, fästelement och hjul, samt en sittkorg för barnet. Men liknande metallrör, fästelement och hjul kan även användas till barncyklar, barnkärror, lådbilar, trampbilar, gokartchassien, bagagekärror, cykelkärror, cykelbarnkärror, postutdeningsvagnar, rollator, rullstolar, sparkcyklar, kanotvagnar, gasflaskekärror, golfbagvagnar, tevagnar, grillställ, trädgårdsvagnar osv. Liknande sittkorgar används på barnkärror, bärselar, cykelbarnsitsar, cykelbarnkärror, bilbarnsitsar osv.

Levnadskostnaderna bör bli radikalt mycket lägre med en samhällsstruktur där tillverkarna enligt upphandlingsavtal levererar monterbara och ytbehandlade materialdelar till stora monteringshallar i utkanterna av städerna. Artefaktsamhället bör kunna göras mycket enklare och effektivare genom att samma monterbara materialdelar och komponenter kan användas till allt fler och fler olika produkter. Dessa produkter kan sedan hyras och leasas istället för att ägas av var och en som använder dem. Mängder av materialdelar kan på så sätt om och om igen återanvändas, och kanske då till helt andra produkter. När t.ex. barnvagnen tjänat ut så bör t.ex. vissa materialdelar enkelt och efterhand kunna återanvändas till barncykelkärra - lådbil - sparkcykel - bagagekärra - golfvagn - grillställ - tevagn - rullator - rullstol. Motsvarande gäller naturligtvis för mängder av alla andra produkter.

Vem som vill kan sedan utbilda sig till auktoriserad montör/demontör av de olika produkterna, och sedan hyra plats i hallen för att montera ihop olika produkter som de sedan hyr ut istället för att sälja dem. Med en välorganiserad struktur så bör det utan tvekan vara avsevärt billigare för användarna att hyra och leasa produkterna istället för att köpa dem. Var och en omger sig idag med i snitt mer än 20 000 föremål som man känner till och behärskar. Då man endast kan använda ett fåtal saker samtidigt så slipper man stora förvaringsutrymmen - speciellt gäller väl detta säsongsprodukter - man kan byta utrustning när man vill eller om något går sönder, och man slipper besvär med att skrota produkterna eller att sälja dem i andra hand. Montören kan hela tiden byta ut slitna och trasiga delar för att hela tiden hyra ut sakerna på nytt. Produkternas funktionstid kan bli många gånger längre så att livscykelkostnaderna blir avsevärt mycket lägre.

För att ett uthyrnings- och leasingsystem i väsentlig grad och effektivt skall kunna konkurrera ut hittillsvarande prylägarstruktur, så bör man byta ut hela transportsystemen inom städerna. Detta är ju dessutom nödvändigt allt eftersom toppen på oljeproduktionen ganska snart kommer att nås, och inte minst beroende på miljösynpunkter. Det system som ur flera synpunkter verkar vara det bästa, är enligt min mening det balktrafiksystem som beskrivs på:
Länk: swedetrack.com

I taken på monterings-/uthyrningshallarna kan alltså mängder av uthyrningsprylar finnas upphängda i balkarna, så att vem som vill när som helst och dygnet runt kan beställa vad som helst genom att klicka med musen på bilden på datorskärmen. Den hyrda produkten bör då kunna finnas att hämta på gatan utanför inom en halvtimme efter beställningen. Lika enkelt bör det vara att skicka tillbaka allt sådant som man för tillfället inte längre behöver.

Så småningom bör det alltså vara möjligt att till mycket lägre kostnader hyra och leasa det mesta av det som man idag äger och i stora mängder har i beredskap för att bara användas då och då. Istället för att man har en massa saker som ganska snart blir omoderna, går sönder, rostar, samlar damm och kräver förvaringsutrymme.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 27 jul 2005 11:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: