sourze.se

"Hora" som kränkning, del II

En jämförelse mellan att bli kallad "hora" och att bli kallad "torsk" eller "hallick" med lite hjälp av lagen.

Ingen lyckades på ett övertygande sätt motbevisa mitt påstående om att det finns ett allmänt förakt mot sexarbetare, något som manifesterar sig i ett kraftigt motstånd mot att bli kallad "hora", detta samtidigt som ingen låter en enda stavelse höras om att horor skall respekteras som alla andra människor. Detta blir ännu tydligare om vi tittar till vad lagen har att säga.

Men innen vi gör det så vill jag även dra in Suzannes artikel i resonemanget. Hon kontrar med att säga att jag skulle inte vilja bli kallad "torsk" eller "hallick". Och detta har Suzanne helt rätt i, det vill jag inte bli kallad. Men det finns dock en avsevärd skillnad mellan dessa tillmälen och tillmälet "hora". Och denna blir glasklar om vi tittar till brottsbalkens femte kapitel, första paragrafen:

Brottsbalk 1962:700

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Länk: notisum.se

Skulle någon kalla mig "hallick" eller "torsk" skulle jag smälla till dem med en anmälan för förtal. Detta därför att både hallicken och torsken är brottslingar och det står klart och tydligt att utpekar du någon som brottslig utan att denne verkligen är det så åker du dit för förtal.

Men en hora är inte en brottsling. Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster. Dock skulle en förtalsanmälan förmodligen ändå kunna ta sig till domstol med hjälp av denna paragraf. Varför? Vi klipper ned texten lite så blir det tydligt: "Den som ... lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning".

Att kalla någon för "hora" kan mycket väl bli åtal på det här, just därför att en hora är någon som allmänheten missaktar. Därmed står det återigen klart att upprördheten över att bli kallad "hora" har sin grund och botten i allmänhetens förakt mot horor. Det var patriarkatet som en gång skapade detta förakt. Och vi - samhället och allmänheten - har anammat detta och fortsätter att underhålla detta förakt genom att - istället för att förbättra horornas status - enbart slå ifrån oss och bli sura om någon häver ur sig tillmälet "hora".

Slutligen en kommentar om... kommentarer. :
Efter föregående postning i denna tråd formligen exploderade kommentarfälten. Några hade missuppfattat vad jag skrev om... vilket kanske inte är så konstigt eftersom detta är en outforskad infallsvinkel. Jag har aldrig påstått att någon skall acceptera att bli kränkt... för det ska vi inte utan kränkningar skall motarbetas och protesteras mot.

Det jag vill att ni ska fundera på är VARFÖR. VARFÖR är tillmälet "hora" en kränkning när till exempel "målare" inte är det? Om någon kommer på en annan förklaring än bekräftandet av det förakt som patriarkatet skapat så vill jag gärna höra denna förklaring. Tills dess någon presenterar övertygande argument om annat så kommer jag att fortsätta betrakta upprördheten mot kränkningen "hora" som en förlängning att kvinnoförakt och kvinnoförtryck. Så kom loss bara... låt mig höra argumenten. ;


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 17 sep 2002 15:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: