sourze.se

Våldsmonopolet existerar inte

Det pratas ofta om att polisen/staten har ett "Våldsmonopol". Men begreppet är felaktigt...därför att det finns inget monopol på våld.

Just själva ordet "monopol" betyder att en enda part har exklusiv och obegränsad tillgång till vad det nu är som avses. Och därmed faller begreppet "våldsmonopol" därför att polisen är inte de enda som har befogenhet att använda våld i detta land. Inte heller har polisen obegränsad befogenhet att göra det vad än snuthatarna försöker antyda med utslitna slagord som "kåranda" och liknande.

Polislagen reglerar strikt hur och när våld får användas av poliser. I samtliga fall gäller att polismannen antingen möts av våld eller hot om det eller att denne måste använda våld för att förhindra "en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön". I samtliga dessa fall gäller också att våld endast får användas "i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt".

Men poliser är som sagt inte de enda som får använda våld. Militärer får det också, även i fredstid. Och detta innefattar inte bara officerare utan även värnpliktiga, det vill säga så unga som 18-åriga killar och tjejer. Efter genomgången skyddsvaktsutbildning som ALLA värnpliktiga skall få så har de rätt att använda våld för att skydda så kallade skyddsobjekt. Visserligen finns instruktionen "Halt/Halt" eller "Jag skjuter skarpt/varningsskott/ett skott mot ben", men denna behöver inte användas om angreppet är akut. Det vill säga att ser en värnpliktig en plogbillare som står med hammaren höjd mot ett flygplan får den värnpliktige skjuta verkanseld direkt.

Ordningsvakter får också använda våld. De har i princip samma befogenheter som poliser att göra det. Ordningsvakter godkänns av polismyndigheten och de känns igen på brickan med "Ordningsvakt" som de måste bära.

Väktare och dörrvakter räknas inte till ordningsvakter. Men även de har en viss befogenhet att använda våld. Och denna rätt har även du. ALLA människor har nämligen rätt till nödvärn inklusive poliser, ordningsvakter, militärer, väktare och dörrvakter. Så här säger lagen:

Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Under dessa omständigheter får vem som helst använda våld.

Dock finns begränsningar även där. Sammanfattningsvis kan man säga att de handlingar du begår i nödvärn inte får vara "uppenbart oförsvarliga". Det vill säga att om någon slår dig på käften eller tafsar dig på häcken får du INTE döda eller invalidisera personen i fråga. Det brukar heta att du får använda "det våld som nöden kräver" men absolut inte mer.

Ett undantag finns och det är så kallad nödvärns-excess. Det betyder att du slipper ansvar om du använt mer våld än nöden kräver "om omständigheterna var sådana att du svårligen kunde besinna dig.". Om du exempelvis skulle få syn på någon som våldtar din dotter så blir du troligen ansvarsfri om du i processen att få bort skitstövlen råkar slå ihjäl honom för du blev så inihelvetes förbannad.

Och slutligen vill jag påpeka att jag hela tiden här har diskuterat de LAGLIGA möjligheterna att använda våld. Men följande citat från "Dr. Strangelove" - då presidenten får veta att General Ripper beordrat en attack på Ryssland - ger ett och annat att tänka på:

Presidenten: "General Turgidson, I find this very difficult to understand. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons."

General Turgidson: "Thats right, sir, you are the only person authorized to do so. And although I, uh, hate to judge before all the facts are in, its beginning to look like, uh, General Ripper exceeded his authority."

Möjligheten att använda våld finns alltid. Det enda lagen säger är hur mycket skit man får för det efteråt. Våldsmonopolet finns inte.

Källor:
Polislag 1984:387 Länk: notisum.se
Lag om ordningsvakter 1980:578
Länk: notisum.se
Brottsbalk 1962:700 Länk: notisum.se
Internet Movie Database Länk: imdb.com


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 25 jan 2002 15:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: